094 826 22 39

Đặt bánh dễ dàng

Sản phẩm

Tao Cakes & Sao

Liên hệ

K60 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4 ( Qua Cầu Ông Lãnh rẽ phải Hoàng Diệu 15m ), Tp.Hồ Chí Minh

094 826 22 39

taocakes.vn@gmail.com